هوشیار باشید!


مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

هوشیار باشید!

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

حداقل زمان زنده ماندن ویروس کرونا روی سطوح مختلف

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

سازگاری با استرس در زمان شیوع کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

چه موقع محافظ صورت بپوشید؟

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

ایمنی مواد غذایی را رعایت کنید

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

چگونه از خود و دیگران در برابر بیماری محافظت کنیم

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

به کودکان برای مقابله با استرس در زمان اپیدمی کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ کمک کنیم

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

اگر در بازارهای مرطوب چین و جنوب شرقی آسیا کار می‌کنید بخوانید

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

کلینیک خود را در برابر ویروس کرونا آماده کنید

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا

0 comments

دستورالعمل گروه چینى دانشگاه تهران – اسفند ٩٨

فایل PDF را از اینجا دانلود کنید مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا پیوست‌ها دستورالعمل گروه چینى دانشگاه تهران – اسفند ٩٨ (۲ MB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۸

0 comments

نکاتی که در مراجعه به پمپ بنزین ها باید رعایت گردد

از اینجا دانلود کنید مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا پیوست‌ها ۲در پمپ بنزین (۳۳۷ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۳۸

0 comments

کی به بیمارستان برویم؟

مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا پیوست‌ها کی به بیمارستان برویم (۳۳۹ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۴۷

0 comments

توصیه‌هایی برای افراد مبتلا به افسردگی در همه گیری کروناویروس

از اینجا دانلود نمایید مطالب مرتبط در مورد اطلاع رسانی عمومی ویروس کرونا پیوست‌ها افسردگى و کرونا (۲۴۶ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۶

0 comments

نکاتی در مورد الکل و وایتکس

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها نکاتی در مورد الکل (۳۲۲ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۷۱

0 comments

ضدعفونی کردن میوه ها و سبزیجات در زمان همه‌گیری کرونا

از اینجا دانلود کنید   پیوست‌ها ضدعفونی کردن میوه ها وسبزیجات (۳۳۰ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۱

0 comments

نکاتی که در تاکسی و اتوبوس‌های داخل شهری، برای پیشگیری از بیماری کرونا باید رعایت گردد

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها نکاتی که در تاکسی و اتوبوسهای داخل شهری برای پیشگیری از بیماری کرونا باید رعای (۲۳۷ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۵۴

0 comments

توصیه‌هایی برای افراد مبتلا به وسواس در همه گیری کروناویروس جدید

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها وسواس و کرونا (۲۴۰ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۷۳

0 comments

سوگواری در همه گیری کرونا

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها سوگواری در همه گیری کرونا سامانه اطلاعرسانی خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا (۲۴۶ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۲

0 comments

نکاتی که برای پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از وسایل شخصی، باید رعایت گردد

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها نکاتی که برای پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از وسایل شخصی باید رعایت گردد (۳۳۸ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۴۶

0 comments

اقدامات و گزارشات یونسکو در رابطه با شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیرات آن بر آموزش

از اینجا دانلود کنید پیوست‌ها گزارش یونسکو (۵۴۹ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۶۸

0 comments

اگر عمل جراحی ارتوپدی شما به تعویق بیفتد چه باید بکنید؟

در زمان ھمه گیری بیماری ۱۹-COVID نیاز است که کشور برای جلوگیری از شیوع بیماری از اقدامات محافظتی استفاده کند. به این منظور ، بسیاری از بیمارستانھا جراحی ھای غیر اورژانسی را به تعویق می اندازند تا اطمینان حاصل شود که منابع و تجھیزات آنھا کاملا در دسترس بیماران با […]

0 comments

هوای آفتابی یا گرم در ابتلا به کرونا تاثیری ندارد

0 comments

مصرف الکل از شما در برابر کرونا محافظت نمی‌کند

0 comments

شما می‌توانید در مقابل بیماری کرونا بهبود یابید

0 comments

شایع‌ترین علائم کرونا چیست؟

0 comments

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید – ۱۹ در بارداری

این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر فلوچارت نحوه برخورد با بیماران باردار در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است که در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب نهایی کمیته […]

0 comments

دیدگاهتان را بنویسید