ویدیوهای بیست و هشتمین کنگره انجمن

بهمن ۷, ۱۳۹۹

همکاران گرامی

ویدیوهای انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در این بخش می‌توانید مشاهده بفرمایید. ویدیوها براساس روز و تاریخ دسته‌بندی شده‌اند.

برنامه کلی:

 

۲۷ آذر۲۸ آذر۴ دی۵ دی۱۱ دی۱۲ دی

بخش اول: تروما

 

بخش دوم: پا و مچ پا

بخش اول: تومور

 

بخش دوم: شانه

 

 

بخش اول: برنامه اطفال

 

بخش دوم: برنامه زانو

 

بخش اول: برنامه دست

 

بخش دوم: هیپ

ویدیوهای برنامه هیپ به دلیل مشکل کیفیت پایین، در حال رفع اشکال می‌باشد پس از تکمیل بارگزاری می‌گردد.

بخش اول: ستون فقرات

‎⁨

بخش دوم: پرکتیس ارتوپدی در دوره کوئید ۱۹

‎⁨بخش اول: اخلاق پزشکی

 

بخش دوم: نشست تخصصی آشنایی با شیوه‌های نوین ارزیابی⁩ استدلال بالینی دستیاران ارتوپدی