پاسخگویی به درخواست اطلاعات مالی 1401

مهر ۵, ۱۴۰۲

همکاران ارجمند جامعه ارتوپدی

با توجه به در پیش بودن مجمع عمومی جراحان ارتوپدی ایران به تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1402 در محل هتل المپیک، حسابدار انجمن، آقای اکرمی، آمادگی پاسخگویی به درخواست اطلاعات مالی سال 1401 را دارد. روزهای پاسخگویی و ساعات به شرح زیر می‌باشد:

روز شنبه و چهارشنبه، ساعت 10 تا 12