پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۲ برگزار شد.