پانزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

پانزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۶ برگزار شد.

 

برنامه کنگره