پذیرایی کنگره ۲۴ام، بهتر از همیشه!

مهر ۱, ۱۳۹۵

پذیرایی میان وعده ها امسال کمی مفصل تر است به این ترتیب که بعلاوه در دو روز اول کنگره یک پذیرایی ویژه نیز برای شرکت کنندگان داریم و آن پذیرایی گامبی است. محل این پذیرایی در ….چنانچه که این برنامه مورد توجه قرار گرفت میتوانیم برای روزهای دیگر نیز ادامه دهیم. در غیر این صورت در همین محل پذیرایی با چای و نسکافه ادامه مییابد.

اما در مورد ناهار کنگره چیزی که هر سال با مشکلاتی همراه بوده. اگر چه کمیته اجرایی کنگره هر سال تلاش میکرد مسئله ناهار به بهترین نحو و با بهترین کیفیت برگزار شود اما همیشه قسمتی از گله همکاران از این قسمت بود.

امسال مجدداً تلاش بیشتری شده است که هم پای ارتقای کیفیت علمی کنگره کیفیت پذیرایی کنگره نیز ارتقا یابد. شاید یکی از دلایل تغییر محل کنگره نیز همین موضوع باشد. کیفیت ناهار کنگره امسال با وسواس بینظیری انتخاب گردیده است.

هزینه ای که برای هر وعده ناهار تخصیص یافت حدود صدو پنجاه هزار تومان بود. امسال تصمیم گرفته شد که هزینه ناهار برای همکارانی که در کنگره ثبت نام کرده اند رایگان باشد و برای همکاران دیگری که شرکت نموده اند اما در کنگره ثبت نام ننموده اند هزینه ناهار دریافت میگردد. به همین علت از همکاران خواهش میکنیم در تمام طول کنگره کارت کنگره را بهمراه داشته باشند. این کارت باکد اجازه ورود به قسمتها با محدودیت از جمله محل پذیرایی ناهار را در خود جای داده است.