پروفسور کیوان مزدا

مهر ۱۱, ۱۳۹۷

◾️با کمال تاسف و تاثر فوت نابهنگام پروفسور کیوان مزدا رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبره پاریس را به اطلاع جامعه پزشکی می رسانیم. ایشان سالها در امر درمان بیماران و آموزش همکاران فعالیت مستمر و موترداشتند و از خیران به نام جامعه ارتوپدی می‌باشند.
انجمن ارتوپدی ایران فقدان این همکار فرهیخته و به نام رابه همکاران ارتوپد،جامعه پزشکی، خانواده و دوستان ایشان تسلیت می‌گوید و در کنار یاران از خداوند برای ایشان آمرزش و آرامش مسئلت دارد.
روحش شاد.

هئیت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی