پیام دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره انجمن

آبان ۸, ۱۴۰۰

به نام خدا

درود بر دوستان و همکاران نازنین؛

در کنار همه ي عاشقی هاي پاییز، چشم به راه بودیم تا زمان برگزاري کنگره سالیانه انجمن ارتوپدي از راه برسد و با گذر از روزهاي تلخ، نگاه ها و خاطره ها را با تازه شدن دیدار یکدیگر جان بخشیم. اکنون چقدر بیشتر قدر آن روز ها را می دانیم… تلاش کردیم که با کنگره حضوري دلتنگی ها بیش از یک سال نگذرد اما متاسفانه نشد آنچه که خواستیم. با افتخار انرژي بسیاري برایتان گذاشتیم تا اگر در دنیاي مجازي وقتی را از شما میگیریم به دانش و تجربیاتتان بیافزاید. از10 آبان در بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدي منتظر همراهی تان هستیم. آرزومندم که از این همایش لذت ببرید. بامید دیدار.

دکترحسن قندهاري
دبیر اجرائی بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدي ایران

فایل PDF پیام دبیر اجرایی انجمن