پیام دبیر بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مهر ۶, ۱۴۰۰

مناظر دلهره آور و آخر زماني شهر خالي از مردم ووهان چين بر پرده تلويزيون ها و خبر مرگ 800 نفر در بيمارستاني در شهر برگامو ايتاليا در ايالت ثروتمند لومباردي ايتاليا، آنهم فقط در يك شب، شروع جنگي جهانگير، فراگير و گسترده با ابعادي دهشتناك مابين ويروسي با قدرت تكثير، پخش و بيماري زايي جنون آميز از طريق تكاملهاي مكرر با انسان خردمند قرن بيست و يكم بود.

اين پاندمي موجب اختلال و تعطيلي در همه ي فعاليتهاي بشري چون تجارت، سفر، كار، اشتغال، تحصيل و نيز خدمات پزشكي و آموزش پزشكي و… گرديد.

بشر خردمند با شناخت اهميت فاصله گذاري هوشمند در جلوگيري از پخش ويروس، از ابزار علمي قدرتمندتري يعني ارتباط اينترنتي استفاده كرد و به سرعت خود را مجهز ساخت.

دولتها بسته به مديريت خود كه بر پايه اعتقادات، امكانات و فرهنگ مورد پذيرش عامه و مسئولينشان بود، با اجراي فاصله گذاري هوشمند، پشتيباني مالي از كسب و كارهاي تعطيل شده، خريد يا تهيه واكسن هاي كارا و آموزش صحيح مردم و تعطيلي بجاي هرگونه اجتماع و گردهمايي به موفقيتهاي بزرگ يا شكستهاي بزرگ و گاه غيرقابل بخشش دست يافتند، و اين داستان ادامه دارد …

در زمينه آموزش پزشكي در نبود هماهنگي هاي اجتماعي و مراودات مداوم، نياموختن مهارتهاي رفتاري و گفتاري در برخورد با بيماران، همكاران و اساتيد و پرسنل درماني، عدم شناسايي مولفه هاي فرهنگي غالب در جامعه و روبرو نشدن با الگوهاي شخصيتي در اساتيد مردم دوست و علم محور و بالاخره رواج فردگرايي، انزواطلبي و اجتماع گريزي نتيجه اين محروميت بود.

از طرفي ديگر آموزش مجازي باعث ارتقا سريع آموزش تئوري در ارتوپدي در سطح كشور شده و حجم و كيفيت آموزش ارائه شده از طريق وبينارها توسط همكاران و اساتيد در يك سال اخير حيرت انگيز و غيرقابل باور مي باشد. ارتباط آسان و بي هزينه با مراكز علمي و شخصيت هاي مرجع علمي خارجي نيز از مزاياي اين آموزش مجازي است.

بالاخره سيمرغ علم با بال پرتوان آموزش مجازي و بال شكسته و زخمي آموزش حضوري به يمن فعاليتهاى انجمنهاى فوق تخصصى كه همان ” سى مرغ ” بودند كه در يك هماهنگى با شكوه به پروازى بلند در آمده و به هدف مشترك بركشى علم ارتوپدى در ايران رسيده و در پايان سفر در يافتند كه همه يكى و جزئى از يك پيكرند.

با گذر از تمام مشكلات برنامه ريزي علمي و اجرائي به علت پاندمي ويروس كرونا در اجرا و هماهنگي با سخنرانان داخلي و خارجي، حضور همه همكاران و اساتيد محترم را به بيست و نهمين كنگره انجمن جراحان ارتوپدي ايران خوش آمد مي گويم.

دكتر فريدون مجتهد جابري دبير علمي بيست و نهمين كنگره انجمن جراحان ارتوپدي ايران