پیام دبیر بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مناظر دلهره آور و آخر زمانی شهر خالی از مردم ووهان چین بر پرده تلویزیون ها و خبر مرگ 800 نفر در بیمارستانی در شهر برگامو ایتالیا در ایالت ثروتمند لومباردی ایتالیا، آنهم فقط در یک شب، شروع جنگی جهانگیر، فراگیر و گسترده با ابعادی دهشتناک مابین ویروسی با قدرت تکثیر، پخش و بیماری زایی جنون آمیز از طریق تکاملهای مکرر با انسان خردمند قرن بیست و یکم بود.

این پاندمی موجب اختلال و تعطیلی در همه ی فعالیتهای بشری چون تجارت، سفر، کار، اشتغال، تحصیل و نیز خدمات پزشکی و آموزش پزشکی و… گردید.

بشر خردمند با شناخت اهمیت فاصله گذاری هوشمند در جلوگیری از پخش ویروس، از ابزار علمی قدرتمندتری یعنی ارتباط اینترنتی استفاده کرد و به سرعت خود را مجهز ساخت.

دولتها بسته به مدیریت خود که بر پایه اعتقادات، امکانات و فرهنگ مورد پذیرش عامه و مسئولینشان بود، با اجرای فاصله گذاری هوشمند، پشتیبانی مالی از کسب و کارهای تعطیل شده، خرید یا تهیه واکسن های کارا و آموزش صحیح مردم و تعطیلی بجای هرگونه اجتماع و گردهمایی به موفقیتهای بزرگ یا شکستهای بزرگ و گاه غیرقابل بخشش دست یافتند، و این داستان ادامه دارد …

در زمینه آموزش پزشکی در نبود هماهنگی های اجتماعی و مراودات مداوم، نیاموختن مهارتهای رفتاری و گفتاری در برخورد با بیماران، همکاران و اساتید و پرسنل درمانی، عدم شناسایی مولفه های فرهنگی غالب در جامعه و روبرو نشدن با الگوهای شخصیتی در اساتید مردم دوست و علم محور و بالاخره رواج فردگرایی، انزواطلبی و اجتماع گریزی نتیجه این محرومیت بود.

از طرفی دیگر آموزش مجازی باعث ارتقا سریع آموزش تئوری در ارتوپدی در سطح کشور شده و حجم و کیفیت آموزش ارائه شده از طریق وبینارها توسط همکاران و اساتید در یک سال اخیر حیرت انگیز و غیرقابل باور می باشد. ارتباط آسان و بی هزینه با مراکز علمی و شخصیت های مرجع علمی خارجی نیز از مزایای این آموزش مجازی است.

بالاخره سیمرغ علم با بال پرتوان آموزش مجازی و بال شکسته و زخمی آموزش حضوری به یمن فعالیتهاى انجمنهاى فوق تخصصى که همان ” سى مرغ ” بودند که در یک هماهنگى با شکوه به پروازى بلند در آمده و به هدف مشترک برکشى علم ارتوپدى در ایران رسیده و در پایان سفر در یافتند که همه یکى و جزئى از یک پیکرند.

با گذر از تمام مشکلات برنامه ریزی علمی و اجرائی به علت پاندمی ویروس کرونا در اجرا و هماهنگی با سخنرانان داخلی و خارجی، حضور همه همکاران و اساتید محترم را به بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران خوش آمد می گویم.

دکتر فریدون مجتهد جابری دبیر علمی بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دیدگاهتان را بنویسید