پیام جناب آقای دکتر عکاشه در مورد ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران

شهریور ۸, ۱۳۹۷


همکاران ارتوپد، دوستان بزرگوار جامعه محترم پزشکی، هم میهنان عزیز

با سلام واحترام ؛
در شرایط فعلی مملکتی که هرگونه تنش و ایجاد یأس و ناراحتی برای کل جامعه به خصوص خدومین پزشکی میتواند جرقه‌ای باشد بر دردهای نهفته و ناگفته و انفجاری برعقده‌های خواسته‌های ناشده. اینجانب عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران ضمن نقد برنوع گفتمان و ادبیات بکاربرده شده ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی در روز پزشک که آن هم نشانی از صداقت و شجاعت ایشان در گفتن دردهاست عکس العمل انتقام جویانه مسئولین وزارتخانه و دانشگاه مربوطه را که به بازنشستگی زودهنگام )بفرمایید اخراج( استاد رازی را که نه تنها در حوزه آموزش پزشکی بلکه در تمام موارد اسوه انسانی و اسلامی یک استاد بوده است منجر شده است و این نشانی از واکنش عدم تحمل، تصمیم عاجلانه و با هدفی تنبیهی در مقابل سادهترین انتقادات میباشد و لذا اینجانب از تمامی دست اندرکاران جامعه سلامت و آموزش بخصوص شخص وزیر محترم جناب دکتر فاضل رئیس نظام پزشکی و جناب دکتر نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت مجلس بخواهم که هرچه زودتر نسبت به این تصمیم دانشگاه تجدید نظر نموده و از هرگونه مشوب شدن بیشتر افکار عمومی بخصوص همکاران
بزرگ پزشک ممانعت بعمل آورد.

با تشکر دکتر غلامعلی عکاشه
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران