پیام ریاست انجمن ارتوپدی ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

پیام جناب آقای دکتر رازی ریاست انجمن ارتوپدی ایران در مورد انتخابات شوراها ۲۹ اردیبهشت ماه

دوستان و همکاران عزیز

ملت شریف ایران در بیست و نهم اردیبهشت با شرکت در رفراندومى شگفت انگیز حماسهاى بزرگ آفرید.

در این حماسه بزرگ خط مشى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى کشور توسط ملت فرهیخته ایران به تصویب رسید. ملت ایران ضمن تصویب حقوق شهروندى، سیاست کلى خارجى کشور را تصویب کرد. ملت ایران قرائت اصیل خود را از دین مبین اسلام به نمایش گذاشت.

مردم شریف ایران ضمن به نمایش گذاشتن نبوغ سیاسى اجتماعى خود، به نداى رهبران معنوى خود لبیک گفتند.

جامعه فرهیخته پزشکى کشور باوجود بىمهرىها و ناملایمات اعمال شده از دولتهاى قبلى و اللخصوص دولت جناب آقاى روحانى، به مسئولیت ملى خود عمل کرده و با شور وصف ناپذیرى وارد صحنه انتخابات شد.

البته ریشه اصلى این بىمهریها را نباید خداى ناکرده به حساب دولتها و رؤساى دولتهاى گذشته گذاشت، بلکه ریشه اصلى آن بدلیل عدم تمایل یا عدم حضور فرهیختگان این جامعه در مسند شغلهاى حکومتى است. به زبان ساده وقتى بزرگان جامعه پزشکى پاى خود را عقب میکشند، شاهد حضور افراد کوچکى در کسوت وزارت یا بعضى از نمایندگان مجلس میشویم که تنها راه بزرگ شدن خود را در توهین و افترا و تضییع حقوق مسلم جامعه پزشکى میبینند.

البته اگر نیم نگاهى به تعداد آراء نفر دوم انتخابات بیندازیم، متوجه میشویم که این رفراندوم پیام مهم دیگرى نیز داشت و آن این بود که ملت ایران انزجار خود را از بىعدالتىهاى اجتماعى، بیکارى و تقسیم ناعادلانه ثروت ملى اعلام کرد، و بجاست رئیس جمهور محبوب و محترم در رفع این نقیصه همت بگذارند. دشمنان خارجى؟ و عوامل داخلى آنها سعى در دو قطبى کردن جامعه داشته و دارند و بعضى از کاندیداهاى ناآگاه و حتى مسئولین فرهنگى نا آگاه نیز آتش بیار معرکه شدهاند و بجاست تمامى کسانى که دستى بر آتش دارند اهمیت موضوع را درک کرده و ریشههاى آنرا قبل از پا گرفتن بخشکانند و همگى دلواپس ایران اسلامى باشند.

دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد

دکتر محمد رازى
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران