پیام ویژه‌ی دبیر کنگره بیست و ششم به همکاران

تیر ۲۵, ۱۳۹۷

بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
۳۰ مهرماه تا ۴ آبان ماه ۱۳۹۷
تهران – هتل المپیک

دبی: خانم دکتر روشنک مرادی
پیام به همکاران

تابستان امسال همزمان با اتفاقات گوناگون در عرصه زندگی اجتماعی، شغلی و علمی ما است و روزها آبستن تغییرات ناگهانی و زیاد در شرایط صنفی پزشکی و ارتوپدی می باشد. در این شرایط که امیدواریم تمام اتفاقات منجر پیشرفت شرایط درمانی و صنفی شود. آماده سازی کنگره ۲۶ انجمن جراحان ارتوپدی ایران بخش مهمی از فعالیتهای شغلی و علمی ما را دربر می گیرد.

کنگره های سالانه انجمن که از جمله مستمرترین و قدیمی ترین کنگره های علمی در کشور است موجب دیدار همکاران و به روزرسانی اطلاعات می شود و بخش مهمی از تقویم کاری ما را شامل می گردد. این دیدارهای رودررو دراین دنیای پر از برخوردهای مجازی امکان برنامه ریزی دقیق تری را جهت فعالیت های صنفی و علمی ما فراهم کند تا پیشنهاد و راه حل ها در این دیدارها بررسی و پخته شده و امکان انجام آنها فراهم شود.

به علت پهناوری و گستردگی خدمات درمانی پژوهشی و علمی ارتوپدی در ایران این کنگره فرصت تبادل نظر، تبادل اطلاعات و موثق علمی و تبادل پژوهش های در دست انجام و به نتیجه رسیده را به اساتید و همکاران می دهد. و ICL با شرکت فعال همکاران در ارسال مقالات و قبول سخنرانی و شرکت در میزگردها که در کنار برگزاری جلسات بررسی عمیق تر و مجدد اطلاعات قبلی است. موجب استفاده حداکثر از فضای علمی کنگره می شوند شرایط اجتماعی این روزها امکان مشارکت همکاران ایرانی ساکن خارج و همکاران خارجی که نیازمند هماهنگی های بیشتر کرده است که به مدد پروردگار و به کمک همکاران در حال انجام است و امیدوارم بتوانیم میزبان مهمانان بیشتری باشیم.

در این روزها مقالات همکاران جهت ارائه در کنگره جمع آوری می شود تا با داوری بهترین مقالات در بیشترین تعداد در دو دسته شفاهی و پوستر در کنگره ارائه شوند. حضور حداکثری همکاران در این بخش و حضور همکاران جوان در کنار اساتید قدیمی تر باعث افزایش غنای علمی کنگره و ادامه حرکت رو به جلوی آن است.

سایت ارسال مقالات کنگره:
www.iranoa96.talashnet.com
درخواست ارسال مقالات به کنگره