چهاردهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

چهاردهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۵ برگزار شد.

 

برنامه کنگره