چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در دی‌ماه سال ۱۳۷۵ در مشهد برگزار شد.

برنامه کنگره