چگونه به فرد دیگری برای رای دادن در انتخابات هیئت مدیره وکالت بدهیم؟

مهر ۲, ۱۳۹۵

اگر بدلیلی نمیتوانید در روز رای گیری در کنگره حضور داشته باشید ولی تمایل دارید در انتخابات شرکت کنید و به کاندید مورد علاقه خود رای بدهید میتوانید به یکی از همکاران خود وکالت بدهید.

این وکالت در آئین نامه جدید شرایطی دارد که باید به آن توجه فرمایید. این نکات عبارتند از:

۱- باید حق عضویت سال ۹۵ خو را پرداخت کرده باشید.
۲- به یکی از همکاران بر روی سربرگ مطب خود و با مهر و امضا وکالت برای رای دادن در انتخابات انجمن را بنویسید.
۳- دقت کنید هر فردی فقط میتواند وکالت یک نفر را برعهده بگیرد. این بند برخلاف آئین نامه قبلی و از تغییراتی است که در آئین نامه جدید بوجود آمده است. یعنی یک نفر نمیتواند وکیل بیش از یک نفر شود.
۴- قبل از انتخابات باید این وکالتنامه به نظر یکی از همکاران کمیته انتخابات که همیشه در نزدیک محل ثبت نام در دسترس هستند رسانده شود تا برگ رای دهی به وکیل شما تحویل شود.

یادآوری میکنیم کمیته انتخابات واحد مستقلی است که در زمان انتخابات و از ۶ ماه قبل از آن تشکیل میشود. شما برای اطلاع از نحوه تشکیل آن میتوانید به متن آئین نامه انتخابات که در سایت انجمن موجود است مراجعه نمایید. ولی یادآری میکنیم که این کمیته مستقل از هیئت مدیره هستند. در این دوره اعضای آن عبارتند از: آقایان دکترها شاه حسینی، اسماعیلی جاه و مهدیپوربه عنوان اعضای حقیقی، بعلاوه دبیر و بازرس انجمن به عنوان اعضای حقوقی یعنی آقایان دکترها کامرانی و باقری.

هیئت مدیره امید به برگزاری یک انتخابات پرشور و پر نشاط در این دوره دارد. امیدواریم رای بالای همکاران در این انتخابات پشتیبان محکمی از هیئت مدیره آتی باشد.