کارگاه شماره ۲ نقد و داوری مقالات علمی

بهمن ۲۲, ۱۳۹۷

از همکاران علاقه مند جهت شرکت در کارگاه نقد و داوری دعوت میگردد جهت ثبت نام در این کارگاه با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند

ظرفیت محدود

مدرس:

خانم دکتر قالیچی (دکترای اپیدمیولوژی بالینی)