کارگاه نقد و داوری مقالات علمی

دی ۲۴, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

کارگاه نقد و داوری مقالات علمی روز ۵شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر پیام کبیری

دکترای اپیدمیولوژی بالینی