کمیته آموزش

خرداد ۱۳, ۱۴۰۰

اعضای کمیته آموزش انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

رئیس

جناب آقای دکتر منصور ابوالقاسمیان

اعضای کمیته:

 

جناب آقای دکتر فریور لاهیجی

 

جناب آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی

 

جناب آقای دکتر محمد علی تحریریان

 

 

جناب آقای دکتر سهیل مهدی پور

 

جناب آقای دکتر امیررضا کچوئی

 

جناب آقای دکتر محمد طحامی

 

جناب آقای دکتر محمد علی عنایت الهی