کمیته اخلاق

خرداد ۱۳, ۱۴۰۰

اعضای کمیته اخلاق انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

رئیس

جناب آقای دکتر فریور لاهیجی

اعضای کمیته:

 

جناب آقای دکتر محمد جزایری

 

جناب آقای دکتر سعید یزدانبخش

 

جناب آقای دکتر علی دیانت

 

 

سرکار خانم دکتر روشنک مرادی

 

جناب آقای دکتر تقی بغدادی