کنفرانس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران

بهمن ۱۸, ۱۳۹۷

*برنامه علمی* کنفرانس فصلی زمستان، انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
زمان: پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مکان: بیمارستان شریعتی