کنفرانس علمی اردیبهشت‌ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تیر ۹, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

با سلام و احترام

کنفران علمی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۵شنبه این هفته برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس علمی اردیبهشت‌ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

با سلام و احترام

کنفران علمی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۵شنبه این هفته برگزار خواهد شد.