کنفرانس علمی اردیبهشت ماه انجمن

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

باسلام و احترام

کنفرانس علمی ماهانه انجمن در اردیبهشت ماه ۵شنبه ۵ اردیبهشت برگزار شد.

تصاویر این رویداد را در ادامه مشاهده می‌فرمایید: