کنفرانس علمی اسفند ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

کنفرانس علمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران در روز ۵شنبه ۱ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

با احترام.