کنفرانس علمی اسفند ماه ۱۳۹۵ + تصاویر

اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
پنجشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵
( ۸:۰۰ – ۱۳:۰۰ )

گرداننده جلسه شانه : دکتر حمیدرضا اصلانی
۸:۳۰-۸:۵۰ ژورنال کلاب دکتر علیرضا صادقی فر
۸:۵۰-۹:۱۰ معرفی بیمار دکتر مرتضی نخعی، دکتر محمدرضا گیتی، دکتر حمیدرضا اصلانی
۹:۱۰-۹:۳۰ بحث آزاد: از کدام تقسیم بندی برای شکستگی های پروگزیمال بازو استفاده
می کنید؟ و کدام تقسیم بندی مفیدتر است؟
دکتر محمدرضا گیتی
۹:۳۰-۹:۴۵ نمایش فیلم
۹:۴۵-۱۰:۰۰ پذیرایی
گرداننده جلسه اطفال : دکتر سید رامین زرگرباشی
۱۰:۰۰-۱۰:۲۰ اصول فیزیوتراپی در بازسازی و تطویل اندام دکتر امیررضا وفایی
۱۰:۲۰-۱۰:۳۰ ژورنال کلاب دکتر مهدی رمضان شیرازی
Title: Conserva?ve Management of Minimally Displaced (r2mm) Fractures of the Lateral
Humeral Condyle in Pediatric Patients: A Systematic Review
J Pediatr Orthop _ Volume 37, Number 2, March 2017
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ معرفی بیمار دکتر رامین زرگرباشی
گرداننده جلسه ارتوپدی : دکتر روشنک مرادی
۱۱:۰۰-۱۱:۱۵ پذیرایی
۱۱:۲۵ اندیکاسیون و اصول درمان شکستگی پاشنه دکتر رامین اسپندار –۱۱:۱۵
۱۱:۳۵-۱۱:۲۵ درمان شکستگی پاشنه با روش پرکوتانئوس دکتر صباغ
۱۱:۴۵ اصول درمان مال یونیون پاشنه دکتر عادل ابراهیم پور –۱۱:۳۵
۱۲:۳۰-۱۱:۴۵ پانل: دکتر عادل ابراهیم پور
اعضاء: دکتر محمدرضا میعاد، دکتر رامین اسپندار، دکتر حجت آیت الهی موسوی،
دکتر محسن موحدی یگانه، دکتر غلامرضا نادری، دکتر بیژن ولی اللهی
۱۲:۴۰-۱۲:۳۰ معرفی بیمار
معرفی بیمار: نام پزشک نام بیمار سن علت معرفی
۱ دکتر صفی آقای مسعود کلانتری ۶۵ ناراحتی پا

 

 

تصاویر کنفرانس اسفندماه