کنفرانس علمی خردادماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

خرداد ۲, ۱۴۰۰

بخش اول برنامه اطفال ساعت ۱۰ بخش دوم برنامه ارتوپدی ساعت ۱۹

برنامه دارای ۳ امتیاز بازآموزی می باشد

جهت ثبت نام لطفاً از امروز تاریخ ۲ خرداد ماه به سایت آموزش مداوم مراجعه بفرمائید . برای کسب امتیاز برنامه و پاسخ به سوالات تا ۸ خرداد ماه فرصت باقیست.

هزینه ثبت نام این برنامه

عضو انجمن ۱۰۰ هزارتومان
غیر عضو ۱۵۰ هزار تومان

شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۵۷۰۱۵
بانک رفاه به نام انجمن جراحان ارتوپدی ایران

لطفاً فیش واریزی ثبت نام خود را به شماره انجمن ۰۹۳۳۰۸۰۹۰۳۲ ارسال بفرمائید.

دانلود برنامه کنفرانس علمی خردادماه انجمن

📣کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران :
🗓️ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

🕰️بخش اول برنامه اطفال ساعت ۱۰ 🕰️بخش دوم برنامه ارتوپدی ساعت ۱۹

برنامه دارای ۳ امتیاز بازآموزی می باشد

📍جهت ثبت نام لطفاً از امروز تاریخ ۲ خرداد ماه به سایت آموزش مداوم مراجعه بفرمائید . برای کسب امتیاز برنامه و پاسخ به سوالات تا ۸ خرداد ماه فرصت باقیست.

هزینه ثبت نام این برنامه

⭕ عضو انجمن ۱۰۰ هزارتومان
⭕غیر عضو ۱۵۰ هزار تومان

شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۵۷۰۱۵
بانک رفاه به نام انجمن جراحان ارتوپدی ایران

لطفاً فیش واریزی ثبت نام خود را به شماره انجمن ۰۹۳۳۰۸۰۹۰۳۲ ارسال بفرمائید.

 

 

دانلود برنامه کنفرانس علمی خردادماه