کنفرانس علمی خردادماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران + عکس

تیر ۲۶, ۱۳۹۷

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶- ( ۱۳:۰۰ – ۸:۰۰ )

 

گرداننده ‌جلسه شانه:                 دکتر حمیدرضا اصلانی

۸:۴۰-۸:۳۰     ژورنال کلاب                                            دکتر فریبرز عزیزی

۸:۵۰-۸:۴۰     دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار               دکتر محمدرضا گیتی

۹:۴۵-۸:۵۰     معرفی بیمار

۱۰:۰۰-۹:۴۵   پذیرایی

 

گرداننده ‌جلسه اطفال:                دکتر سید رامین حاج زرگرباشی

۱۰:۲۰-۱۰:۰۰ Radial Club Hand                             دکتر غلامحسین شاهچراغی

۱۰:۳۰-۱۰:۲۰  ژورنال کلاب                                            دکتر شیرین زمانی

Title: Pediatric Acute Compartment Syndrome (J Am Acad Orthop Surg 2017; 25:358-364)

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰              معرفی بیمار                                 دکتر سید رامین زرگرباشی

 

گرداننده ‌جلسه ارتوپدی:              دکتر روشنک مرادی

۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پذیرایی

عنوان جلسه: Principles of Primary Total Hip Arthroplasty

۱۱:۲۵-۱۱:۱۵ معرفی بیمار                                             دکتر محمدعلی عنایت اللهی

۱۱:۴۰-۱۱:۲۵ Pre-Operative Planning                       دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی

۱۱:۵۰-۱۱:۴۰  Approach section                                دکتر شهرام شیروانی

۱۲:۰۰-۱۱:۵۰ Stem Selection                         دکتر علیرضا منافی

۱۲:۱۰-۱۲:۰۰ Cup Selection                                      دکتر منصور ابوالقاسمیان

۱۲:۲۰-۱۲:۱۰ Bearing Surfaces                                 دکتر محمدتقی قضاوی

۱۲:۵۰-۱۲:۲۰  پانل- گرداننده: دکتر سید محمدجواد مرتضوی

اعضاء پانل: دکتر داریوش سوادکوهی، دکتر بابک سیاوشی، دکتر مسعود نوروزی،

دکتر سید محمد قریشی، دکتر منوچهر وحید فرهمندی، دکتر سید رضا زندی

۱۳:۳۰-۱۲:۵۰  پذیرایی ناهار

 

معرفی بیمار: نام پزشک نام بیمار سن علت معرفی
۱        دکتر موحدی یگانه علیرضا صادقی نژاد ۱۵ شکستگی درشت نی و نازک نی
۲        دکتر عکاشه پورقنبری ۳۵ شکستگی ساق

 

عکس‌های کنفرانس علمی خردادماه: