کنفرانس علمی خردادماه انجمن + مراسم یادبود دکتر مهاجر

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

برنامه کنفرانس علمی ماهانه انجمن که در تاریخ ۲ خردادماه (۵شنبه) برگزار می‌شود به اطلاع می‌رسد.

 

تصاویر کنفرانس: