کنفرانس علمی دی ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران + عکس

تیر ۲۶, ۱۳۹۷

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۵
( ۱۳:۰۰ – ۸:۰۰ )

گرداننده ‌جلسه شانه: دکتر حمیدرضا اصلانی
۹:۰۰-۸:۳۰ ژورنال کلاب دکتر حمیدرضا اصلانی
۹:۳۰-۹:۰۰ معرفی بیمار دکتر مرتضی نخعی، دکتر محمدرضا گیتی، دکتر حمیدرضا اصلانی
۱۰:۰۰-۹:۳۰ بحث: نمایش فیلم و بحث راجع به مشکلات شانه

گرداننده ‌جلسه اطفال: دکتر سید رامین زرگرباشی
۱۰:۱۵-۱۰:۰۰ ژورنال کلاب سخنران: دکتر سعید عنایتی
۱۰:۳۰-۱۰:۱۵ Approach to adolescent tibia vara سخنران: دکتر علیرضا غزنوی
Title: Hemiepiphysiodesis Implants for Late-onset Tibia Vara:
A Comparison of Cost, Surgical Success, and Implant Failure
J Pediatr Orthop _ Volume 36, Number 1, January 2016
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ معرفی بیمار دکتر کرمی/ دکتر بغدادی/ دکتر غزنوی

گرداننده ‌جلسه ارتوپدی : دکتر روشنک مرادی
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پذیرایی
کاربرد Fresh osteochondral allograft
۱۱:۲۵-۱۱:۱۵ ارائه مقاله سخنران: دکتر قریشی
Fresh osteochondral allograft for the treatment of femoral head defect
۱۱:۳۵-۱۱:۲۵ ارائه مقاله سخنران: دکتر سلیمانها
Osteochondral proximal tibia and lateral meniscol allograft transplant
۱۱:۴۵-۱۱:۳۵ ارائه مقاله سخنران: دکتر سجادی
Use of large osteochondral allograft in reconstruction of traumatic uncontained distal femoral defect
۱۲:۰۰-۱۱:۴۵ بحث و میزگرد
۱۲:۱۵-۱۲:۰۰ معرفی بیمار سخنران: دکتر سهراب کیهانی
Fresh osteochondral allograft for malunion of tibial plateau fracture
۱۲:۳۰-۱۲:۱۵ معرفی موارد خاص Tibia plateau fracture and valgus deformity
سخنران: دکتر حنفی زاده
۱۳:۰۰-۱۲:۳۰ پذیرایی، نهار

معرفی بیمار

نام پزشک         نام بیمار       سن         علت معرفی
دکتر غزنوی          کودک      ۸ ساله              پرتز

 

 

 

کنفرانس علمی دی ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دی ۱۰, ۱۳۹۶

همکاران گرامی

با سلام و احترام

کنفرانس علمی دی ماه در تاریخ ۷ دی روز ۵شنبه در محل انجمن جراحان ارتوپدی ایران برگزار می‌شود. برنامه این کنفرانس در ادامه ارائه می‌شود.

 

 

تصاویر این کنفرانس را در ادامه مشاهده میفرمایید