کنفرانس علمی دی ماه انجمن

دی ۱, ۱۳۹۸

کنفرانس علمی دی ماه انجمن پنجشنبه ۵ دی ماه در دفتر انجمن برگزار خواهد شد. برنامه کنگره را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.