کنفرانس علمی شهریورماه | ۵شنبه ۷ شهریور

شهریور ۵, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

کنفرانس علمی شهریورماه در تاریخ ۷ شهریورماه برگزار شد.

 

برنامه کنفرانس را در ادامه مشاهده می‌فرمایید:

 

 

تصاویری از این کنفرانس را مشاهده می‌فرمایید: