کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

با احترام، برنامه کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران به استحضار می‌رسد. 
پنجشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۵
( ۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰ )

Shahrivar-95-

نمایش در سایز اصلی

دیدگاهتان را بنویسید