کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تیر ۲۶, ۱۳۹۷

با احترام، برنامه کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران به استحضار می‌رسد. 
پنجشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۵
( ۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰ )

Shahrivar-95-

نمایش در سایز اصلی

کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

شهریور ۱, ۱۳۹۵

با احترام، برنامه کنفرانس علمی شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران به استحضار می‌رسد. 
پنجشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۵
( ۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰ )

Shahrivar-95-

نمایش در سایز اصلی