کنفرانس علمی مهر ماه انجمن

مهر ۲, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

با سلام و احترام

کنفرانس علمی مهر ماه انجمن در تاریخ ۵ مهرماه (۵شنبه) در محل انجمن برگزار خواهد شد.