کنفرانس علمی یکروزه ارتوپدی سالمندان

خرداد ۳, ۱۳۹۶

کنفرانس علمی یکروزه سالمندان در تاریخ ۴ خرداد در شهر ارومیه برگزار خواهد شد.