کنفرانس علمی یکروزه ارتوپدی سالمندان

کنفرانس علمی یکروزه سالمندان در تاریخ ۴ خرداد در شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید