کنفرانس علمی یکروزه سالمندان

خرداد ۳, ۱۳۹۶

کنفرانس علمی یک روزه سالمندان در ارومیه برگزار می‌شود.