کنفرانس ماهانه 4 شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

شهریور ۳, ۱۴۰۰

کنفرانس ماهانه 4 شهریور ماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران دارای 3 امتیاز بازآموزی میباشد

🕰️ برنامه اطفال ساعت 10:00

🕰️برنامه ارتوپدی ساعت 11:00

برای ثبت نام برنامه شنبه 6 شهریور ماه به سایت آموزش مداوم www.ircme.ir مراجعه نمائید.

لینک حضور در جلسه

https://www.skyroom.online/ch/ioa/monthly-meeting-shahrivar

اینستا انجمن:
ioa.conference
سایت انجمن:
www.iranoa.org

 

دریافت برنامه کنفرانس شهریورماه

 

ویدیوها:

این قسمت برای اعضای مجموعه میباشد لطفا برای مشاهده این قسمت اشتراک تهیه کنید.