کنگره دانشگاهی علوم پزشکی تهران و ایران و شهید بهشتی

آذر ۳, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

از شما دعوت می‌شود در کنگره دانشگاهی علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی که برای اولین بار با حضور اساتید هر سه دانشگاه به صورت مشترک برگزار می‌شود شرکت نمایید.

 

 

 

 

دعوت نامه و برنامه کنگره را در ادامه مشاهده می‌فرمایید: