کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۲۳ الی ۲۵ تیر ۹۵)

تیر ۱۴, ۱۳۹۵

کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال ۱۳۹۵، در سالن همایش های رازی برگزار می‌شود. این کنگره با همکاری مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل شفا و انجمن ارتوپدی ایران برگزار خواهد شد.

خلاصه برنامه کنگره عبارت است از:

چهارشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۳
موضوعات: تومور | زانو | دست | لگن
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۴
موضوعات: اطفال | لگن | زانو | شانه
جمعه ۱۳۹۵/۴/۲۵
موضوعات: تروما | ستون | فقرات | پا و مچ پا

این کنگره دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی مدون خواهد بود.

“برای اولین بار بصورت بحت و بررسی موارد پیچیده و عوارض در ارتوپدی”
رییس کنگره: دکتر علی ترکمان
دبیر علمی کنگره: دکتر حمیدرضا یزدی

پوستر کنگرهبرنامه کنکره

پوستر کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۵

برنامه کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۵

کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال ۱۳۹۵، در سالن همایش های رازی برگزار می‌شود. این کنگره با همکاری مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل شفا و انجمن ارتوپدی ایران برگزار خواهد شد.

خلاصه برنامه کنگره عبارت است از:

چهارشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۳
موضوعات: تومور | زانو | دست | لگن
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۴
موضوعات: اطفال | لگن | زانو | شانه
جمعه ۱۳۹۵/۴/۲۵
موضوعات: تروما | ستون | فقرات | پا و مچ پا

این کنگره دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی مدون خواهد بود.

“برای اولین بار بصورت بحت و بررسی موارد پیچیده و عوارض در ارتوپدی”
رییس کنگره: دکتر علی ترکمان
دبیر علمی کنگره: دکتر حمیدرضا یزدی

 

 

پوستر کنگرهبرنامه کنکره

پوستر کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۵

برنامه کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۵