گزارش تصویری دومین کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

گزارش تصویری دومین کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

کرمان – اردیبهشت ماه ۱۳۹۵