گزارش کار اردیبهشت ماه هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

همکاران ارجمند
با سلام و احترام

در اردیبهشت ماه امسال برنامه گروه ارتوپدی در جامعه جراحان برگزار شد که گزارش مفصل آن خدمت اعضاء ارسال گردید. مهمترین رخدادی که انجمن در جریان این برنامه در نظر گرفته بود دیدار همکاران جوان ارتوپد با هیئت مدیره ارتوپدی استماع دغدغه‌ها و سخنان ایشان بود. متأسفانه تنها ۳ تن از همکاران جوان در این جلسه حاضر شدند. باتوجه به نظرات و پیشنهادهای همکاران جوان در شبکه‌های مجازی انتظار حضور بیشتری از ایشان را داشتیم چرا که جمع شدن و بیان دغدغه‌ها و نیازها و پیشنهادات حداقل نیاز برای مشارکت در امور مربوط به انجمن است. شرکت در این جلسه نشانه‌ای از حمیت و استواری همکاران جوان نسبت به گفته‌هایشان در شبکه‌های مجازی بود و اینکه تا چه حد هیئت مدیره انجمن ارتوپدی می‌تواند روی کمک و همکاری ایشان حساب باز کند. به هرحال هیئت مدیره انجمن ارتوپدی بر این باور است که تنها راه برای پیشرفت جامعه ارتوپدی استفاده از همفکری و همکاری تمام اعضاء جامعه ارتوپدی اعم از جوان و پیشکسوت در پیشبرد امور است و امیدواریم در برهه‌ای دیگر بتوانیم در خدمت تعداد بیشتری از همکاران جوان باشیم تا با دغدغه‌های ایشان آشناتر شده و بتوانیم در جهت منافع ایشان قدم برداریم.

از آنجائی که شرکت فعال جامعه ارتوپدی ایران در کنفرانس‌های منطقه‌ای بسیار اهمیت دارد و می‌بایست این ارتباطات 
با کشورهای منطقه بیشتر شود در این راستا شرکت فعال همکاران ارتوپدی در کنگره اوراسیا در روسیه و کنگره IMS در بیروت مدنظر قرار گرفت. به کلیه اعضاء انجمن اطلاع رسانی در این زمینه شد و تعدادی عنوان سخنرانی برای کمیته‌های علمی این کنگره‌ها ارسال گردید. عناوین مورد پذیرش قرار گرفته توسط همکاران در این کنگره‌ها ارائه خواهد شد.

جلسات ماهیانه انجمن AO ترومای ایران که بطور ثابت پنجشنبه‌های آخر هر ماه برگزار می‌شود. امسال هر ماه در محل انجمن ارتوپدی برگزار خواهد شد که میتواند برای همکاران مورد استفاده واقع شود.

جلسات کمیته گایدلاینها بطور مرتب در انجمن تشکیل شد و هم اکنون گایدلاین مربوط به پیشگیری از DVT آماده
شده است که به زودی در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که انجمن ارتوپدی تصمیم گرفته است که گایدلاینهای مورد نیاز همکاران را راساً توسط کمیته علمی تهیه و به همکاران ابلاغ کند. نسخه‌ای از این گایدلاین به مراکز قانونی مهم مانند نظام پزشکی و پزشکی قانونی ارسال خواهد شد تا در آن مراجع به عنوان رفرانس در جلسات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران کارشناسی مورد استناد قرار گیرد.

هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران