گوشه‌ای از زندگی‌نامه و خدمات گرانقدر مرحوم دکتر مجید عیوض ضیایی

آبان ۱۳, ۱۳۹۵

در ادامه گوشه‌ای از خدمات گرانقدر مرحوم دکتر مجید عیوض ضیایی را که کاندیدای هیئت‌مدیره انجمن جراحان ارتوپدی نیز بودند ملاحظه می‌فرمایید.

برای ایشان علو درجات و برای خانواده ایشان صبر بسیار را مسئلت داریم.

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

خدمات دکتر مجید عیوض ضیایی ۱ خدمات دکتر مجید عیوض ضیایی ۲