همه چیز در مورد انتخابات الکترونیک انجمن جراحان ارتوپدی ایران

همکاران گرامی

انتخابات این دوره هیئت مدیره و انجمن جراحان ارتوپدی ایران (یازدهمین دوره) طبق آئین نامه وزارت بهداشت به صورت الکترونیک برگزار گردید.

آخرین اخبار انتخاباتلیست کاندیداهای انتخابات

اخبار مرتبط با یازدهمین انتخابات انجمن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

نتایج انتخابات انجمن

همکاران گرامی انتخابات انجمن با حضور خوب شما عزیزان برگزار شد و نتایج آن مشخص گردید. در ادامه نتایج را مشاهده می‌فرمایید. نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن گروه کد نامزد نام و نام خانوادگی تعداد آرا درصد آرا از بین شرکت کنندگان جراحان ارتوپدی ۱۱۲۶۷ محمد رازی ۲۵۹ ۸۲۴۸ جراحان […]

0 comments

یازدهمین دوره انتخابات انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸

انتخابات این دوره انجمن جراحان ارتوپدی ایران طبق آئین نامه وزارت بهداشت به صورت الکترونیک برگزار می‌گردد. جهت اطلاع از نحوه انجام این امر لطفاً به سایت وزارت بهداشت به آدرس: http://www.ima-net.ir مراجعه نموده، بخش “راهنمای استفاده از سامانه” و سپس “راهنمای شرکت در انتخابات” در قسمت “انتخابات” بالای صفحه […]

0 comments

لیست کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

اطلاعات هر نامزد به همراه برنامه‌های ایشان را در ادامه مشاهده می‌فرمایید:

دکتر عادل ابراهیم پور

برنامه پیشنهادی دکتر عادل ابراهیم پور پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر ابراهیم پور (۱۳۷ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۴۱

0 comments

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر محمد حسین ابراهیم زاده (۱۱۲ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۶۱

0 comments

دکتر فرشید باقری

پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر دکتر فرشید باقری (۸۶ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۵

0 comments

دکتر ابوالفضل باقری فرد

برنامه پیشنهادی دکتر ابوالفضل باقری فرد پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر ابوالفضل باقری فرد (۱۱۴ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۸۴

0 comments

دکتر محمد رازی

برنامه پیشنهادی دکتر محمد رازی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر محمد رازی (۱۱۴ kB) تعداد دانلود‌ها: ۱۷۰

0 comments

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

برنامه پیشنهادی دکتر ابوالقاسم زارع زاده پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر ابوالقاسم زارع زاده (۹۴ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۳

0 comments

دکتر سید میر مصطفی سادات

برنامه پیشنهادی دکتر سید میر مصطفی سادات پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر سید میر مصطفی سادات (۱۶۳ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۰۱

0 comments

دکتر محمد علی سازگاری

برنامه پیشنهادی دکتر محمد علی سازگاری پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر محمد علی سازگاری (۱۰۴ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۱۰

0 comments

دکتر مسعود شایسته آذر

برنامه پیشنهادی دکتر مسعود شایسته آذر پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر مسعود شایسته آذر (۹۵ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۴۰

0 comments

دکتر فریبرز عزیزی

برنامه پیشنهادی دکتر فریبرز عزیزی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر فریبرز عزیزی (۱۰۶ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۵۶

0 comments

دکتر غلامعلی عکاشه

برنامه پیشنهادی دکتر غلامعلی عکاشه پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر غلامعلی عکاشه (۹۴ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۰۹

0 comments

دکتر محمد فکور

برنامه پیشنهادی دکتر محمد فکور پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر محمد فکور (۱۲۶ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۲۵

0 comments

دکتر سید مرتضی کاظمی

برنامه پیشنهادی دکتر سید مرتضی کاظمی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر سید مرتضی کاظمی (۹۷ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۲۹

0 comments

دکتر روشنک مرادی

برنامه پیشنهادی دکتر روشنک مرادی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر روشنک مرادی (۱۱۱ kB) تعداد دانلود‌ها: ۱۹۴

0 comments

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

برنامه پیشنهادی دکتر سید محمد جواد مرتضوی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر سید محمد جواد مرتضوی (۱۱۱ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۳۶

0 comments

دکتر محسن موحدی یگانه

برنامه پیشنهادی دکتر محسن موحدی یگانه پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر محسن موحدی یگانه (۱۰۰ kB) تعداد دانلود‌ها: ۲۲۵

0 comments

دکتر یاسر نژادی

برنامه پیشنهادی دکتر یاسر نژادی پیوست‌ها برنامه پیشنهادی دکتر یاسر نژادی (۱۰۲ kB) تعداد دانلود‌ها: ۱۹۳

0 comments

پیوست‌ها