یازدهمین دوره انتخابات انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸

شهریور ۳۰, ۱۳۹۸

انتخابات این دوره انجمن جراحان ارتوپدی ایران طبق آئین نامه وزارت بهداشت به صورت الکترونیک برگزار می‌گردد. جهت اطلاع از نحوه انجام این امر لطفاً به سایت وزارت بهداشت به آدرس:

http://www.ima-net.ir

مراجعه نموده، بخش “راهنمای استفاده از سامانه” و سپس “راهنمای شرکت در انتخابات” در قسمت “انتخابات” بالای صفحه مراجعه و ثبت‌نام خود را تکمیل فرمائید.

 

جهت تائید ثبت نام شما در سایت وزارت بهداشت لطفاً حق عضویت خود را به شماره حساب انجمن جراحان ارتوپدی ایران واریز و سپس ثبت نام خود را تکمیل بفرمائید.

لطفاً فرم واریزی خود را به دفتر انجمن ارسال فرمائید.

شماره حساب انجمن ۸۸۹۸۳۶۰۹ بانک سینا

شماره شبا ۹۱۰۵۹۰۰۱۱۵۰۰۴۸۸۹۸۳۶۰۹۰۰۱   IR بانک سینا