یازدهمین همایش انجمن مفصل ایران

خرداد ۸, ۱۳۹۸

یازدهمین همایش انجمن مفصل ایران

۱۲-۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸

 

 

برنامه کامل کنگرهبرنامه فیزیوتراپی

در ادامه برنامه کامل کنگره را مشاهده می‌کنید.

در ادامه برنامه فیزیوتراپی کنگره را مشاهده می‌کنید.