یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

آذر ۲, ۱۳۹۵

برگزارکننده: فدراسیون پزشکی ورزشی
زمان برگزاری: ۲۴ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۵
ارسال مقالات: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

http://ifsm.ir/