۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی

دی ۴, ۱۳۹۵

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه خوزستان برگزار می‌کند:

۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی
۷ الی ۸ بهمن ماه ۹۵

محل برگزاری کنگره:
اهواز – فلکه فرودگاه – ابتدای شهرک نفت – بیمارستان بزرگ نفت – سالن کنفرانس ستاد بهداشت و درمان

www.ahvaz.ir
ioa_khz@yahoo.com

۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه خوزستان برگزار می‌کند:

۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی
۷ الی ۸ بهمن ماه ۹۵

محل برگزاری کنگره:
اهواز – فلکه فرودگاه – ابتدای شهرک نفت – بیمارستان بزرگ نفت – سالن کنفرانس ستاد بهداشت و درمان

www.ahvaz.ir
ioa_khz@yahoo.com