انجمن جراحان ارتوپدی زانو

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

لوگو-انجمن-تخصصی-زانو

دکتر محمود جبل عاملی / رئیس

jabalamelimd@yahoo.com

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده / نائب رئیس

ebrahimzadehmh@mums.ac.ir

دکتر کیوان احمدی / دبیر

keivanahadi@gmail.com

دکتر محمد رازی / عضو

mrazi@razimd.info

دکتر محمدمهدی سرزعیم / خزانه‌دار

mmsarzaeem@gmail.com

دکتر امین مرادی / بازرس

moradi85ortho@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره از سال 1395 تا 1400

دکتر محمد رازی / رئیس

mrazi@razimd.info

دکتر محمدنقی طهماسبی / نائب رئیس

mntahmasebi@gmail.com

دکتر محمدحسین ابراهیم‌زاده / دبیر

ebrahimzadehmh@mums.ac.ir

دکتر محمود جبل عاملی / عضو

jabalamelimd@yahoo.com

دکتر سهراب کیهانی / خزانه‌دار

sohrab_keyhani4@yahoo.com

دکتر امین مرادی / بازرس

moradi85ortho@yahoo.com

سایت: iskast.com

تلفن: 02188084218

واتساپ و تلگرام از طریق شماره: 09102976310