انجمن جراحان دست ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکترعزت اله تبریزیان
نائب رئیس: آقای دکتر فریور لاهیجی
دبیر: آقای دکتر مسعود یاوری
خزانه‌دار: آقای دکتر احسان آراسته خزانه دار

اعضا

عضو: آقای دکتر عزت‌اله فریدون لایقی