انجمن جراحان مفصل ران ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکتر داریوش گوران سوادکوهی
نایب رئیس : آقای دکتر یزدانبخش
دبیر: آقای دکتر منوچهر وحید فرهمندی
خزانه‌دار: آقای دکتر مسعود نوروزی
بازرس: آقای دکتر محسن کرمی

اعضا

عضو: آقای دکتر سید محمد جزایری
عضو: آقای دکتر حسین فراهینی
عضو: آقای دکتر سید حمیدرضا حسین‌زاده