اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: 25 فروردین 1400 - 3 اردیبهشت 1400

دسته بندی‌ها


همکاران گرامی

اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید