برنامه ۲۱ اردیبهشت ماه انجمن

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1402
06:30 - 08:30

دسته بندی‌ها


جلسه آموزش انجمن جراحان ارتوپدی ایران پنجشنبه
۲۱ اردیبشهت ماه ساعت ۱۰ صبح در محل انجمن حضوری برگزار میگردد.
️ *عنوان (زگهواره تا گور دانش بجوی)*

 

دانلود برنامه ۲۱ اردیبهشت انجمن

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید